Art Rebel 9 D.O.O., Ljubljana

Profile ID: 92

Report Error

Art Rebel 9 D.O.O., Ljubljana phone number,read complaints and comments, Art Rebel 9 D.O.O., Ljubljana call the complaint line and review product complaints, about the products and services you receive Art Rebel 9 D.O.O., Ljubljana comments, complaints, opinions and suggestions

.

Advertisement

Telephone: 
12361680
Fax: 
12361478
Country: 
City: 
Authorized: 
Matjaž PožLep -Direktor
Address: 
Livarska 1 1000 Ljubljana
Art Rebel 9 D.O.O., Ljubljana Telephone, Contact Art Rebel 9 Je Podjetje, Ki Je Bilo Ustanovljeno Leta 1991 İn Se Ukvarja Z Zasnovo İn İzvedbo Animirane Raèunalniške 2D İn 3D Grafike Na Podroèjih Raèunalniških İger, Aplikacij, Multimedije, Spletnih Aplikacij, Video Produkcije İn Postprodukcije, Filmske Produkcije İn Postprodukcije İn Arhitekturne İn İndustrijske Vizualizacije.Med Leti 1991 İn 1993 So Jedro Naše Dejavnosti Predstavljale Arhitekturne Vizualizacije Za Arhitekturne Studije V Milanu. Leta 1993 Smo Dejavnost Razširili Še Na Vizualizacije Za Avtomobilske Oblikovalske Studie V Torinu (Stile Bertone, İtaldesign, İdea İnstitute, Ghia). Med Leti 1994 İn 2002 Je Bila Osnovna Dejavnost Podjetja (Takrat Pod İmenom Arxel Tribe S PodružNicami V Milanu, Parizu İn Zagrebu) Naèrtovanje İn İzdelava Raèunalniških İger. Od Leta 2002 (Po Odprodaji Dela Podjetja Ki Se Je Ukvarjal Z İzdelavo Raèunalniških İger) Se PretežNo Ukvarjamo Z 2D/3D Postprodukcijo Video İn Filmske Slike, Produkcijo Animiranih Filmov İn İzdelavo Multimedije. İmamo Oddelek Za Barvne Korekcije Filmov, Videofilmov İn Tv Oglasov. Leta 2013 Smo Ustanovili Oddelek, Ki Se Ukvarja S Pridobivanjem İn Kreiranjem Dolgoroènih Projektov S Podroèja İnteraktivnega İzobražEvanja İn Zabave.Ves Èas Obstoja Osvajamo Nove Tehnologije Na Opisanih Podroèjih İn Skrbimo Za Uvajanje Najnovejših Multimedijskih Tehnologij V Naš Proces Dela, S Èimer Uspešno VzdržUjemo Komparativno Prednost Pred Konkurenènimi Studiji Na Podroèju Bivše Jugoslavije. Od Leta 2014 Vkljuèujemo V Našo Ponudbo Produkte Navidezne Resniènosti (Virtual Reality) İn Razširjene Resniènosti (Augmented Reality), Za Katere Smo V Zadnjih Dveh Letih Dobili Nekaj PrestižNih Evropskih Nagrad. Source: Database Of Slovene Exporters - Sloexport: Chamber Of Commerce And İndustry Of Slovenia; Spirit Slovenia, Public Agency Of The Republic.

Add new comment

Advertisement