B2 D.O.O.

Profile ID: 116

Report Error

B2 D.O.O. phone number,read complaints and comments, B2 D.O.O. call the complaint line and review product complaints, about the products and services you receive B2 D.O.O. comments, complaints, opinions and suggestions

.

Advertisement

Telephone: 
012444200 012444202
Fax: 
Country: 
City: 
Authorized: 
Julija Lapuh Bele -Direktor
Address: 
TržAška Cesta 4 1000 Ljubljana
B2 D.O.O. Telephone, Contact Podjetje B2 Je Z Veè Kot 25-Letnimi İzkušnjami Vodilno Na Podroèju Raèunalniškega İzobražEvanja İn E-İzobražEvanja. • Dodatna Dolgoletna Ponudba Storitev S Podroèja Pridobivanja Formalne İzobrazbe İn Razvoja Programske Za E-İzobražEvanje Ter Poslovna Analitika Bogatijo Nabor Njihovih Storitev. • Njihov Zaèetek Sega V Leto 1989, Ko So Ustanovili Podjetje Z Namenom, Da S Pomoèjo İnformacijske Tehnologije Pospremijo Ljudi Na Poti K Veèji Produktivnosti, Konkurenènosti İn Zadovoljstvu. • Vse Od Ustanovitve Dalje Ponujajo Raèunalniška İzobražEvanja İn İnformacijske Storitve, Od Leta 1996 Pa Tudi Javno Priznane İzobražEvalne Programe. Source: Database Of Slovene Exporters - Sloexport: Chamber Of Commerce And İndustry Of Slovenia; Spirit Slovenia, Public Agency Of The Republic.

Add new comment

Advertisement