Basic Podjetje Za Razvoj, Svetovanje İn İnžEniring D.O.O.

Profile ID: 125

Report Error

Basic Podjetje Za Razvoj, Svetovanje İn İnžEniring D.O.O. phone number,read complaints and comments, Basic Podjetje Za Razvoj, Svetovanje İn İnžEniring D.O.O. call the complaint line and review product complaints, about the products and services you receive Basic Podjetje Za Razvoj, Svetovanje İn İnžEniring D.O.O. comments, complaints, opinions and suggestions

.

Advertisement

Telephone: 
15830100
Fax: 
Country: 
City: 
Authorized: 
Ljubica Retelj- Direktor
Address: 
Cesta Andreja Bitenca 6 1000 Ljubljana
Basic Podjetje Za Razvoj, Svetovanje İn İnžEniring D.O.O. Telephone, Contact V Podjetju Basic D.O.O. žE Od Leta 1990 V Slovenska Podjetja Uvajamo Tehnologije Za Raèunalniško Naèrtovanje (Cad), Raèunalniške Simulacije İn Raèunalniško Podprto Obdelavo İzdelkov (Cam). Zastopamo Veè Tujih Proizvajalcev Programske Opreme Za Strojnike (Programi Za Konstruiranje, Modeliranje, Preraèune İn Simulacije, Nc Programiranje) Ter Geodete İn Smo Najveèji Ponudnik Programov Za Konstruiranje, Modeliranje İn Analize (Cad/Cam/Cae) Na Našem Tržİšèu. Pomemben Sestavni Del Naše Ponudbe So Tudi İzobražEvanje İn Podpora Uporabnikom, Konzultacije, İntegracija Programske Opreme Za Naèrtovanje Z Drugimi Sistemi V Podjetju, İzdelava Prilagojenih Programskih Razširitev Autodeskovih Produktov Ter Uvajanje Sistemov Za Upravljanje S Podatki. Poslanstvo Našega Podjetja Je Prenos İn Uvajanje Visoke Tehnologije V Slovenska Podjetja. Source: Database Of Slovene Exporters - Sloexport: Chamber Of Commerce And İndustry Of Slovenia; Spirit Slovenia, Public Agency Of The Republic.

Add new comment

Advertisement