Ceformt D.O.O.

Profile ID: 176

Report Error

Ceformt D.O.O. phone number,read complaints and comments, Ceformt D.O.O. call the complaint line and review product complaints, about the products and services you receive Ceformt D.O.O. comments, complaints, opinions and suggestions

.

Advertisement

Telephone: 
015300780 015300783
Fax: 
15300781
Country: 
City: 
Authorized: 
Sebastjan Hribar
Address: 
Blatnica 1236 Trzin
Ceformt D.O.O. Telephone, Contact Znanje, Tehnologija, Organizacija – Ko Potrebujete Veè Kot Le Prevod! Smo Zasebna DružBa, Specializirana Za Timsko Prevajanje ObsežNejših Strokovnih Besedil Za Zahtevnejše Naroènike. • • Omogoèanje Uporabe Slovenskega Jezika V Poslovnem žİvljenju Tudi Pri NajobsežNejših Poslovnih Besedilih İn İnformacijskih Tehnologijah İz Tujine. • • Omogoèanje Tujim Podjetjem İn Mednarodnim İnstitucijam, Da Hitreje İn LažJe Posredujejo Uporabnikom Slovenskega Jezika Tudi Tiste Prevode, Ki Zaradi Velikega Obsega Zahtevajo Sodelovanje Veèjega Števila Prevajalcev S Tem, Da Je Poleg Ostalih Meril Prevajalske Stroke Zagotovljena Tudi Terminološka İn Slogovna Konsistentnost Prevoda. • Source: Database Of Slovene Exporters - Sloexport: Chamber Of Commerce And İndustry Of Slovenia; Spirit Slovenia, Public Agency Of The Republic.

Add new comment

Advertisement