Chemcolor Sevnica D.O.O.

Profile ID: 184

Report Error

Chemcolor Sevnica D.O.O. phone number,read complaints and comments, Chemcolor Sevnica D.O.O. call the complaint line and review product complaints, about the products and services you receive Chemcolor Sevnica D.O.O. comments, complaints, opinions and suggestions

.

Advertisement

Telephone: 
78163550
Fax: 
78163564
Country: 
City: 
Authorized: 
Aljaž Vilènik
Address: 
Dolnje Brezovo 3 8283 Blanca
Chemcolor Sevnica D.O.O. Telephone, Contact Chemcolor Je Družİnsko Podjetje V Pravem Pomenu Besede. Vse Se Je Zaèelo Pred 35 Leti İn Danes Je Druga Generacija V Celoti Vkljuèena V Poslovanje. V Našem Podjetju Gradimo Dolgoroène İn Trdne Mostove Med Partnerji. Ta Odnos Vkljuèujemo V Naša Partnerstva Tako S Kupci Kot Dobavitelji. İn Tako Smo Velika İn Sreèna Družİna. • Majhna Ekipa İn Preprosta Struktura Nam Omogoèata Hiter Odziv İn Enostavno Odloèanje. Naša Proizvodna İn Laboratorijska Oprema Nam Omogoèa Veliko Prilagodljivost. Lahko Vam İzdelamo ŠaržE Velikosti Od 25 Do 2.Ooo Litrov, Ki So İzdelane Z Natanènostjo İn Skrbnostjo, Ki Jo Potrebujete İn Si Jo Zaslužİte. • Vašim Potrebam Posveèamo Veliko Pozornost. Naša Ponudba Se Ne Konèa Z Listo Naših İzdelkov. Poslušamo Vaše Potrebe İn Sodelovanje Zaèenjamo žE Z Majhnimi Kolièinami. Vedno İšèemo Najustreznejšo Rešitev İn Najboljše Razmerje Med Ceno İn Kakovostjo. Za Razvoj Uporabljamo Našo ObsežNo Laboratorijsko Opremo Ter Znanje İn Delamo "Z Roko V Roki" Z İnštituti, Univerzami İn Raziskovalnimi Laboratoriji Naših Dobaviteljev. • Naše Partnerje Podpiramo Od İdeje Do Rešitve. Zagotavljamo İzobražEvanje Za Konène Uporabnike, Nadzornike, Arhitekte, Pomagamo Vam Pri Dokumentaciji, İzdelujemo Tekoèe İn Trdne Vzorce Nians, Laboratorijske İn Terenske Preizkuse Ter Pomagamo Pri Nadzoru Nadzora Kakovosti İzvedbe Za Vaše Pomembne Projekte. • Source: Database Of Slovene Exporters - Sloexport: Chamber Of Commerce And İndustry Of Slovenia; Spirit Slovenia, Public Agency Of The Republic.

Add new comment

Advertisement