Datalab Tehnologije D.D.

Profile ID: 214

Report Error

Datalab Tehnologije D.D. phone number,read complaints and comments, Datalab Tehnologije D.D. call the complaint line and review product complaints, about the products and services you receive Datalab Tehnologije D.D. comments, complaints, opinions and suggestions

.

Advertisement

Telephone: 
12528900
Fax: 
12528910
Country: 
City: 
Authorized: 
Andrej Mertelj
Address: 
Hajdrihova Ulica 28 1000 Ljubljana
Datalab Tehnologije D.D. Telephone, Contact Datalab Je Vodilno Slovensko Podjetje Za Razvoj Poslovne İnformatike, O Èemer Prièajo Številna Priznanja İn ObsežNa Referenèna Lista. Ustanovljeno Je Bilo Leta 1997 Z Vizijo, Da Ustvarja Poslovno Programsko Opremo, Ki Podjetjem Pomaga, Da Podatke İz Poslovanja Ustrezno Zbirajo İn Koristno Uporabijo. İz Tega İzvira Tudi Slogan Podjetja 'Spremenite Podatke V Dobièek'. Datalab Je İz Majhnega Podjetja Zrasel V Delniško DružBo, Ki Od Leta 2008 Kotira Na Ljubljanski Borzi İn İma Hèerinska Podjetja V Sedmih DržAvah Jugovzhodne Evrope. Source: Database Of Slovene Exporters - Sloexport: Chamber Of Commerce And İndustry Of Slovenia; Spirit Slovenia, Public Agency Of The Republic.

Add new comment

Advertisement