Dhimahi, Raèunalniške Dejavnosti D.O.O.

Profile ID: 221

Report Error

Dhimahi, Raèunalniške Dejavnosti D.O.O. phone number,read complaints and comments, Dhimahi, Raèunalniške Dejavnosti D.O.O. call the complaint line and review product complaints, about the products and services you receive Dhimahi, Raèunalniške Dejavnosti D.O.O. comments, complaints, opinions and suggestions

.

Advertisement

Telephone: 
Country: 
City: 
Address: 
TržAška Cesta 20 1000 Ljubljana
Dhimahi, Raèunalniške Dejavnosti D.O.O. Telephone, Contact Dhimahi Je Raèunalniškopodjetje Z Bogatimi İzkušnjami İn Znanjem Na Podroèju Razvoja Programskeopreme, Ki Zajema Razvoj, İntegracijo,Analizo İn Sistemsko Administracijo Kompleksnih Poslovnih Rešitev. Pri Deluuporabljamo Mednarodno Sprejete Standarde Za İnformacijsko Tehnologijo İnrazvoj Programske Opreme Ter Tako Naše Temeljne Vrednote Pretvorimo V Dodanovrednost Za Naše Naroènike. Source: Database Of Slovene Exporters - Sloexport: Chamber Of Commerce And İndustry Of Slovenia; Spirit Slovenia, Public Agency Of The Republic.

Add new comment

Advertisement