Družba za raèunovodsko, aktuarsko in poslovno svetovanje d.o.o.

Profile ID: 239

Report Error

Družba za raèunovodsko, aktuarsko in poslovno svetovanje d.o.o. phone number,read complaints and comments, Družba za raèunovodsko, aktuarsko in poslovno svetovanje d.o.o. call the complaint line and review product complaints, about the products and services you receive Družba za raèunovodsko, aktuarsko in poslovno svetovanje d.o.o. comments, complaints, opinions and suggestions

.

Advertisement

Telephone: 
41570166
Fax: 
Country: 
City: 
Authorized: 
Damir Verdev
Address: 
Mesarska cesta 2 1000 LJUBLJANA
Družba za raèunovodsko, aktuarsko in poslovno svetovanje d.o.o. where, how to go, contact, address info Glavna dejavnost družbe je aktuarsko izraèunavanje obveznosti do zaposlencev v skladu z MRS 19R ter poslovno-finanèno planiranje projektnih dejavnosti.

Add new comment

Advertisement