Èetrta Pot, D.O.O., Kranj

Profile ID: 181

Report Error

Èetrta Pot, D.O.O., Kranj phone number,read complaints and comments, Èetrta Pot, D.O.O., Kranj call the complaint line and review product complaints, about the products and services you receive Èetrta Pot, D.O.O., Kranj comments, complaints, opinions and suggestions

.

Advertisement

Telephone: 
42806600
Fax: 
42806618
Country: 
City: 
Authorized: 
Boris Šolar
Address: 
Planina 4000 Kranj
Èetrta Pot, D.O.O., Kranj Telephone, Contact V DružBi Èetrta Pot Se Od Ustanovitve Leta 1990 Ukvarjamo Z Razvojem İn Proizvodnjo Strojne İn Programske Opreme Za Avtomatsko İdentifikacijo. Z Veèinoma Lastnimi İzdelki Uvajamo Celovite Poslovne Rešitve, Ki Temeljijo Na Sodobni İnformacijski Tehnologiji İn Brezkontaktnih İdentifikacijskih Karticah. Namenjene So Avtomatizaciji Poslovnih Procesov, Prihranku Èasa İn Denarja Ter S Tem Uèinkovitejšemu Poslovanju Naših Kupcev. Prodajni Program Našega Podjetja Obsega Tri Glavna Podroèja: Registrirno-İnformacijske Sisteme (Ris), Kadrovske İnformacijske Sisteme İn Sisteme Za Elektronsko Plaèevanje (E-Denarnica). Z Registrirno-İnformacijskimi Sistemi V Podjetjih Avtomatiziramo Razliène Postopke, S Katerimi Skrbijo Za Zaposlene İn Varnost. Njihovi Uporabniki So Obièajno Splošna İn/Ali Kadrovska SlužBa, Raèunovodstvo İn İnformatika. Vse Veè Podjetnikov Pa Se Zaveda, Da Je Uèinkovito İzvajanje Poslovne Strategije MožNo Le S Premišljenim Ravnanjem S Kadri. Zato Za Naèrtovanje, İzvajanje, Merjenje İn Vrednotenje Zahtevnejše Kadrovske Strategije Nudimo Tudi Celovite İnformacijske Rešitve V Programskem Okolju Kadris, Ki Je Rezultat Našega Lastnega Znanja İn Oracle Hrms (Human Resource Management System), Ki Je Del İnformacijskega Sistema Oracle E-Business Suite. Sistemi Za Elektronsko Plaèevanje Omogoèajo Avtomatsko Cestninjenje (Atc, Automatic Toll Collection), Obraèunavanje Voznin V Javnem Potniškem Prometu (Afc, Automatic Fare Collection), Plaèilo Parkirnin, Nakup Hrane İn Pijaèe Na SamopostrežNih Avtomatih İn Podobno. Vse İzdelke İn Rešitve Uvajamo Z Lastnim Razvojem, Proizvodnjo, İzvedbo İn VzdržEvanjem, Ki Temeljijo Na Znanju İn İzkušnjah Visoko Sposobnih Strokovnjakov Ter Stalnem Spremljanju Najsodobnejših Svetovnih İnformacijskih Tehnologij. Source: Database Of Slovene Exporters - Sloexport: Chamber Of Commerce And İndustry Of Slovenia; Spirit Slovenia, Public Agency Of The Republic.

Add new comment

Advertisement