ELTRATEC, trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.

Profile ID: 279

Report Error

ELTRATEC, trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o. phone number,read complaints and comments, ELTRATEC, trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o. call the complaint line and review product complaints, about the products and services you receive ELTRATEC, trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o. comments, complaints, opinions and suggestions

.

Advertisement

Telephone: 
025681780 025689170
Fax: 
25689171
Country: 
City: 
Authorized: 
Silvester Lavrenèiè
Website: 
http://www.elpa.si
Address: 
Ulica dr. Antona Korošca 2 9244 SVETI JURIJ OB ŠÈAVNICI
ELTRATEC, trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o. where, how to go, contact, address info Podjetje razvija in proizvaja merilno-regulacijsko opremo ter sisteme za okoljevarstveni monitoring. Z našo opremo se aktivno vkljuèujemo v reševanje okoljevarstvene problematike (monitoring vodnih virov pitne vode, zmanjševanje vodnih izgub pri distribuciji pitne vode), varèevanje energije (monitoring za optimalno proizvodnjo in distribucijo toplotne energije) ter registracije in brezžiènega prenosa podakov. Veè kot 30-letne izkušnje na podroèju proizvodnje merilno regulacijske opreme so pripomogle, da naši merilni opremi zaupajo vsa najveèja vodovodna podjetja v državi, najveèja podjetja za distribucijo toplotne energije, državne agencije ter hidrogeološka podjetja. •

Add new comment

Advertisement