Fimago Finanèno Svetovanje İn Marketing D.O.O.

Profile ID: 328

Report Error

Fimago Finanèno Svetovanje İn Marketing D.O.O. phone number,read complaints and comments, Fimago Finanèno Svetovanje İn Marketing D.O.O. call the complaint line and review product complaints, about the products and services you receive Fimago Finanèno Svetovanje İn Marketing D.O.O. comments, complaints, opinions and suggestions

.

Advertisement

Telephone: 
05/3303390 05/3303391
Fax: 
Country: 
City: 
Authorized: 
Matejka Milost
Address: 
Vipavska 6 5000 Nova Gorica
Fimago Finanèno Svetovanje İn Marketing D.O.O. Telephone, Contact V Podjetju Fimago Se žE 23 Let Ukvarjamo S Celovitim İzvoznim Svetovanjem Domaèim İn Tujim Podjetjem, Ki MožNosti Za Okrepitev Svojega Razvojnega Potenciala İšèejo Na Ciljnih İzvoznih Trgih. Smo İzkušeni Svetovalci, Ki Podjetjem Pomagamo Pri İzboru İn Analizi Trgov, Postavitvi Uèinkovite Marketinške Strategije, Promocije İn İskanju Zanesljivih Poslovnih Partnerjev. Prizadevamo Si Za Uresnièevanje Poslovnih PriložNosti İn Povezujemo Podjetja İz Slovenije, İtalije, Avstrije İn Republik Bivše Jugoslavije. • • V Fimagu Smo Specializirani Za İtalijansko Tržİšèe, Kjer Smo Razvili Odliène Poslovne Povezave İn Dolgoletna Partnerstva S Številnimi Podjetji, Sektorskimi ZdružEnji İn Podpornimi İnstitucijami. Smo Tudi Organizatorji Številnih B2B Dogodkov, Ki Neposredno Krepijo İn Širijo Poslovno Sodelovanje Med Podjetji İz Omenjenih Obmoèjih. • Do Danes Lahko Naštejemo Veè Kot 250 Zadovoljnih Domaèih İn Tujih Strank, Med Katerimi So Tudi Poznana İmena, Kot Lahko Preberete V Naših Referencah. Kot Svetovalci Za TržEnje Sodelujemo Tudi V Številnih Mednarodnih İn Èezmejnih Projektih, Za Potrebe Katerih Smo Samo V Zadnjih Letih İzdelali Prek 40 TržNih Raziskav İn Študij İzvedljivosti. Source: Database Of Slovene Exporters - Sloexport: Chamber Of Commerce And İndustry Of Slovenia; Spirit Slovenia, Public Agency Of The Republic.

Add new comment

Advertisement