Gep Štalekar, Grafièno EmbalažNo Podjetje D.O.O.

Profile ID: 354

Report Error

Gep Štalekar, Grafièno EmbalažNo Podjetje D.O.O. phone number,read complaints and comments, Gep Štalekar, Grafièno EmbalažNo Podjetje D.O.O. call the complaint line and review product complaints, about the products and services you receive Gep Štalekar, Grafièno EmbalažNo Podjetje D.O.O. comments, complaints, opinions and suggestions

.

Advertisement

Telephone: 
028839800 028839820
Fax: 
28839811
Country: 
City: 
Authorized: 
Bojan Štalekar
Address: 
Mislinjska Dobrava 28 2383 Šmartno Pri Slovenj Gradcu
Gep Štalekar, Grafièno EmbalažNo Podjetje D.O.O. Telephone, Contact Tiskarna Štalekar Je Bila Kot Družİnsko Podjetje Ustanovljena Leta 1987 Na Podlagi Svežİh İdej İn Kreativnosti Ustanoviteljev. İz Manjše Obrtne Delavnice Je Na Osnovi Fleksibilnosti İn Vztrajnosti Ustanoviteljev Zrasel Celoten Kompleks Proizvodnje EmbalažE, Ki Je Podprta Z Najsodobnejšo Tehnološko Opremo. Podjetje Gep Štalekar D.O.O., Je S Svojimi İzdelki Prisotno V Sloveniji, Avstriji, Nemèiji, Švici, İtaliji, Srbiji İn Na Hrvaškem. Pohvali Se Lahko Z Najsodobnejšo Tehnologijo, Ki Omogoèa Proizvodnjo Na Najvišjem Kakovostnem Nivoju. Z Njo Podjetje Gep Štalekar Zlahka Dosega Kakovostne Zahteve Svojih Odjemalcev, Ki So V Veèini Farmacevtska Podjetja İn Podjetja İz Avtomobilske İndustrije.V Letu 2011 Je Podjetje Zakljuèilo Gradnjo Novih Proizvodnih Prostorov İn S Tem Pridobilo Do 100 % Dodatnih Proizvodnih Kapacitet. V Podjetju Je Zaposlenih 155 Ljudi, Ki Zavzeto İn Po Svojih Najboljših Moèeh Opravljajo Svoje Delovne Naloge Ter İzpolnjujejo Zastavljene Cilje. Tudi V Prihodnosti žEli Podjetje Gep Štalekar ObdržAti Dolgoroèno İn Vsestransko Komunikacijo Z Mnogimi Novimi Poslovnimi Partnerji. Zadovoljiti Si žEli Potrebe Najzahtevnejših Kupcev; Tistih, Ki žElijo Ekskluzivne İzdelke İn İzdelke Po Naroèilu. Razvoj İzdelkov, Zadovoljen Kupec İn Konstantne İzboljšave Na Podroèju Kartonske EmbalažE Bodo Tudi Vnaprej Temeljni Cilji Podjetja Gep Štalekar, Katerim Podjetje İn Njegovi Zaposleni Vseskozi Vdano Sledijo. Source: Database Of Slovene Exporters - Sloexport: Chamber Of Commerce And İndustry Of Slovenia; Spirit Slovenia, Public Agency Of The Republic.

Add new comment

Advertisement