Gorr D.O.O.

Profile ID: 375

Report Error

Gorr D.O.O. phone number,read complaints and comments, Gorr D.O.O. call the complaint line and review product complaints, about the products and services you receive Gorr D.O.O. comments, complaints, opinions and suggestions

.

Advertisement

Telephone: 
40507974
Fax: 
Country: 
City: 
Authorized: 
Gregor Rosulnik
Address: 
Dolenjska Cesta 242 1000 Ljubljana
Gorr D.O.O. Telephone, Contact • Prevajalska Agencija Gorr Ponuja Kakovostno Prevajanje Širokega Nabora Tujih Jezikov, Pri Èemer Sta Naši Kljuèni Vodili Strokovnost İn Znanje. Naši Prevajalci So İzkušeni, Saj V Povpreèju Prevajajo Vsaj 3 Leta. Vse Prevode Lektorirajo Predvsem Rojeni Govorci (Ang.: Native Speakers), Ki So Hkrati Jezikoslovci. Prevajamo İz İn V Štiri (4) Skupine Jezikov, Ki Se Razlikujejo Po TežAvnosti Oziroma Zastopanosti V Sloveniji İn Širši Regiji. Cena Vašega Prevoda Je Odvisna Od Tega, Ali Potrebujete Prevod İz Ali V Slovenšèino İn V Katero Od Štirih Skupin Spada Vaš žEleni Jezik. Cene Se Nanašajo Na Eno (1) Avtorsko Stran Besedila V İzvornem Jeziku. • • Skupine Jezikov So: • 1. Skupina Tujih Jezikov: Slovenšèina, Bosanšèina, Èrnogoršèina, Hrvašèina, Srbšèina İtd.; • 2. Skupina Tujih Jezikov: Anglešèina, Francošèina, İtalijanšèina, Makedonšèina, Nemšèina İtd., • 3. Skupina Tujih Jezikov: Bolgaršèina, Èešèina, MadžAršèina, Poljšèina, Rušèina İtd. • 4. Skupina Tujih Jezikov: Albanšèina, Gršèina, Kitajšèina, Nizozemšèina, Portugalšèina, Turšèina, Švedšèina İn Ostali. • • V Prevajalski Agenciji Gorr Posebno Pozornost Namenjamo Vašim žEljam İn Potrebam, Zato Prisluhnemo TežAvam, Ki Jih žElite Rešiti. Zagotavljamo Vam: NižJo Ceno, Višjo Kakovost, Krajši Odzivni Èas, Boljšo Komunikacijo İtd. Naše Odlike So Osebni Pristop, Posebej Za Vas Prilagojena Ponudba Ter Hitra İn Kakovostna İzvedba. Danes Je En Od Temeljnih Ciljev ZnižAnje Stroškov, Zato Smo Sestavili Ugoden Cenik, Ki Vam Omogoèa, Da Ravno Na Tem Podroèju ZnižAte İzdatke. NižJa Cena Ne Pomeni NižJe Kakovosti, Saj So Vsi Naši Prevajalci Strokovnjaki, Poleg Tega Kakovost Tudi Redno Preverjamo. Source: Database Of Slovene Exporters - Sloexport: Chamber Of Commerce And İndustry Of Slovenia; Spirit Slovenia, Public Agency Of The Republic.

Add new comment

Advertisement