Gozdno Gospodarstvo Novo Mesto D.D.

Profile ID: 342

Report Error

Gozdno Gospodarstvo Novo Mesto D.D. phone number,read complaints and comments, Gozdno Gospodarstvo Novo Mesto D.D. call the complaint line and review product complaints, about the products and services you receive Gozdno Gospodarstvo Novo Mesto D.D. comments, complaints, opinions and suggestions

.

Advertisement

Telephone: 
051655771 073321065
Fax: 
73324134
Country: 
City: 
Authorized: 
Andrej Kastelic
Address: 
Gubèeva Ulica 1 8000 Novo Mesto
Gozdno Gospodarstvo Novo Mesto D.D. Telephone, Contact Osnovna Dejavnost Obsega Tipièna Dela İzvajanja Gozdnih Del. Podjetje Je Usposobljeno Za Naèrtovanje İn İzvajanje Vseh Vrst Del V Gozdarstvu (Seènjo İn İzdelavo Gozdnih Sortimentov, Spravilo, Gozdnogojitvena İn Varstvena Dela). Za İzvajane İn Naèrtovanje Vseh Del, Tako V DržAvnih Kot Tudi V Zasebnih Gozdovih, İmamo Dovolj Profesionalno Usposobljenega Kadra, Kot Tudi Tehniène Opreme. Glede Na Obseg Dela İn Sezonski Vpliv, İmamo Za İzvajanje Del Z Usposobljenimi Zunanjimi İzvajalci Sklenjene Pogodbe O İzvedbi Del Za Posamezna Delovišèa. Source: Database Of Slovene Exporters - Sloexport: Chamber Of Commerce And İndustry Of Slovenia; Spirit Slovenia, Public Agency Of The Republic.

Add new comment

Advertisement