Group 22 D.O.O.

Profile ID: 386

Report Error

Group 22 D.O.O. phone number,read complaints and comments, Group 22 D.O.O. call the complaint line and review product complaints, about the products and services you receive Group 22 D.O.O. comments, complaints, opinions and suggestions

.

Advertisement

Telephone: 
14202222
Fax: 
14202220
Country: 
City: 
Authorized: 
Tomaž Habinc
Address: 
Babièeva Ulica 1000 Ljubljana
Group 22 D.O.O. Telephone, Contact Podjetje Group 22 D.O.O. Je Bilo Ustanovljeno Leta 2002 İn İma Sedež V Ljubljani Na Babièevi Ulici 1. Naš Glavni Cilj Je Bilo Uspeti Na Slovenskem Trgu, Vendar Smo Se V Zadnjih 10 Letih Razširili Tudi Na Tuje Trge. Posledièno Smo Tudi Razširili Našo Ponudbo İzdelkov İn Distribucijo Policijske, Vojaške İn Varnostne Opreme. Trgi Na Katerih Smo Najuspešnejši So Slovenija, Hrvaška, Bosna İn Hercegovina İn Trgi Drugih DržAv Bivše Jugoslavije, Kot So Srbija, Èrna Gora İn Makedonija. Smo Ponudniki Na Ministrstvih Za Notranje Zadeve, Ministrstvih Za Obrambo İn Ministrstvih Za Pravosodje V Zgoraj Omenjenih DržAvah. Sodelujemo Tudi Z Razliènimi Varnostnimi Agencijami, Zasebnimi Preiskovalci İn Drugimi Strankami. Trg Je Zelo Konkurenèen İn TežKo Je Uspeti, Èe Nimaš Podpore Svojih Proizvajalcev İn Njihovega Strokovnega Znanja. Ne Moremo Si Privošèiti, Da Ne Bi Ponujali Najboljše Opreme Na Trgu Po Razumljivih Cenah. Source: Database Of Slovene Exporters - Sloexport: Chamber Of Commerce And İndustry Of Slovenia; Spirit Slovenia, Public Agency Of The Republic.

Add new comment

Advertisement