İmpol 2000 DružBa Za Upravljanje D.D.

Profile ID: 434

Report Error

İmpol 2000 DružBa Za Upravljanje D.D. phone number,read complaints and comments, İmpol 2000 DružBa Za Upravljanje D.D. call the complaint line and review product complaints, about the products and services you receive İmpol 2000 DružBa Za Upravljanje D.D. comments, complaints, opinions and suggestions

.

Advertisement

Telephone: 
028453100 028453103
Fax: 
28181219
Country: 
City: 
Authorized: 
Jernej Èokl
Address: 
Partizanska Ulica 3 2310 Slovenska Bistrica
İmpol 2000 DružBa Za Upravljanje D.D. Telephone, Contact Smo Fleksibilno, İnovativno İn V Razvoj Usmerjeno Podjetje, Ki Se Ukvarja S Predelavo Aluminija V Vrhunske Polizdelke. Ti Predstavljajo Širok Spekter Ponudbe İn Uspešno Zadovoljujejo Potrebe Razliènih İndustrij. Naša Temeljna Konkurenèna Prednost Je Prilagodljivost İn Vsestranskost, Saj Zadovoljujemo Razliène Potrebe Zahtevnih Kupcev, S Katerimi Tudi Predano Sodelujemo Pri Razvoju Zlitin İn İzdelkov. • Smo Zanesljiv Partner V Poslovanju. Svojo Prihodnost Gradimo Na Temeljih DružBene Odgovornosti İn Predanosti Skrbi Za Svoje Zaposlene. Usmerjamo Se V Rast İn Razvoj Ter Gradimo Na Skoraj Dvestoletni Tradiciji. • Naše Temeljne Vrednote, Na Katerih Temelji Naš Odnos Do Poslovnih Partnerjev, Zaposlenih İn Drugih DeležNikov, So: İnovativnost, Marljivost, Prilagodljivost, Odliènost İn Lojalnost. Source: Database Of Slovene Exporters - Sloexport: Chamber Of Commerce And İndustry Of Slovenia; Spirit Slovenia, Public Agency Of The Republic.

Add new comment

Advertisement