İnformatio İnformacijski Sistemi D.O.O.

Profile ID: 442

Report Error

İnformatio İnformacijski Sistemi D.O.O. phone number,read complaints and comments, İnformatio İnformacijski Sistemi D.O.O. call the complaint line and review product complaints, about the products and services you receive İnformatio İnformacijski Sistemi D.O.O. comments, complaints, opinions and suggestions

.

Advertisement

Telephone: 
15810117
Fax: 
15105971
Country: 
City: 
Authorized: 
Zoran İvkoviæ
Address: 
Ulica JožEta Jame 1 1000 Ljubljana
İnformatio İnformacijski Sistemi D.O.O. Telephone, Contact Kompleksnost İn Zahtevnost Uporabe Raèunalniške Strojne İn Programske Opreme, Njen Vpliv Na Praktièno Vse Dele Poslovnih Sistemov Ter žElja, Da Bi V Èim Veèji Meri Obvladovali Kompleksnost Graditve Raèunalniških İnformacijskih Sistemov, Našim Uporabnikom Pa Nudili Kar Najbolj ZaokrožEno Ponudbo Raèunalniške Opreme İn Storitev, So Nas Vodili Do Pomembne Odloèitve, Da Smo V Podjetju İnformatio Zbrali Strokovnjake Z Raèunalniškega, Elektrotehniškega, Ekonomskega İn Organizacijsko-Upravljavskega Podroèja. Source: Database Of Slovene Exporters - Sloexport: Chamber Of Commerce And İndustry Of Slovenia; Spirit Slovenia, Public Agency Of The Republic.

Add new comment

Advertisement