Kolektor Koling İnžEniring, İnstalacije, Proizvodnja D.O.O.

Profile ID: 543

Report Error

Kolektor Koling İnžEniring, İnstalacije, Proizvodnja D.O.O. phone number,read complaints and comments, Kolektor Koling İnžEniring, İnstalacije, Proizvodnja D.O.O. call the complaint line and review product complaints, about the products and services you receive Kolektor Koling İnžEniring, İnstalacije, Proizvodnja D.O.O. comments, complaints, opinions and suggestions

.

Advertisement

Telephone: 
53734160
Fax: 
53734170
Country: 
City: 
Authorized: 
Tine Vadnal
Website: 
http://www.kolektor.com
Address: 
Arkova Ulica 4 5280 İdrija
Kolektor Koling İnžEniring, İnstalacije, Proizvodnja D.O.O. Telephone, Contact • Poslanstvo DružBe Kolektor Koling Temelji Na İzvajanju İnvesticijske Dejavnosti İn Celostnih Rešitev – Od İdeje Do İzvedbe. Naèin Organiziranosti İn Glavna Podroèja: Gradbeni İnžEniring İn Arhitektura, Elektro İn Strojne İnstalacije Ter Energetika, Omogoèajo DružBi Celovit Pristop Pri Pripravi İn İzvedbi İnvesticij Na Podroèju İndustrijske, Poslovne İn Stanovanjske Gradnje Ter Urbanih Ureditev Za Znane İnvestitorje İn Gradnjo Za Trg. • • Aktivnosti Obsegajo İzvedbo Vseh Posameznih Faz Realizacije Objektov, Od Odkupa Zemljišèa, Priprave Celotne Dokumentacije Za Gradnjo İn İzvedbo, Oblikovanja İdejnih Naèrtov, Arhitekturnega Naèrtovanja Zgradb, Naèrtovanja Strojnih İn Elektroinštalacij Do İzvedbe Projektov – Celotne Gradnje, Vkljuèno S Tehniènim Prevzemom İn Pridobitvijo Obratovalnega • Dovoljenja. Na Podroèju İnštalacijske Dejavnosti S Celovitimi Rešitvami Olajšamo İzvajanje İnvesticijskih Projektov, İnvesticijsko İn Redno VzdržEvanje Zgradb İn Opreme Pa Omogoèajo Naroènikom Uèinkovitejše Poslovanje İn Vplivajo Na ZnižEvanje Stroškov.Osvešèenost Na Podroèju Zmanjševanja OnesnažEvanja Okolja Ter Pri Uèinkoviti İn Racionalni Rabi Energije Na Vseh Podroèjih žİvljenja İn Bivanja, Pa DružBo Vodi K Naèrtovanju İn Energijsko Uèinkoviti Gradnji Oz. K Energetski Uèinkovitosti Stavb. Source: Database Of Slovene Exporters - Sloexport: Chamber Of Commerce And İndustry Of Slovenia; Spirit Slovenia, Public Agency Of The Republic.

Add new comment

Advertisement