Kov D.O.O.

Profile ID: 560

Report Error

Kov D.O.O. phone number,read complaints and comments, Kov D.O.O. call the complaint line and review product complaints, about the products and services you receive Kov D.O.O. comments, complaints, opinions and suggestions

.

Advertisement

Telephone: 
045835745 045835749
Fax: 
Country: 
City: 
Authorized: 
Vojo Jovièiæ
Address: 
Cesta Franceta Prešerna 5 4270 Jesenice
Kov D.O.O. Telephone, Contact Majhno, Vendar Uspešno Podjetje, Si Je İzborilo Svoj Prostor Na Slovenskem İn Evropskem Tržİšèu. S Svojo Raznovrstno Dejavnostjo Na Podroèju Kovinskega Oblikovanja Lahko Zadovoljimo Še Tako Zahtevnega Kupca. V Zadnjem Èasu Velik Del Proizvodnje Predstavlja Predvsem İndustrijsko VzdržEvanje İn MontažA Tehnološke Opreme.Maja 2015 Smo Zaradi Vse Veèjega Povpraševanja Po Naših Storitvah Kupili Nove Prostore Velikostnega Redna 2000M2, Ker Nam Stara Delavnica Ni Mogla Veè Nuditi Kapacitet, Ki Jih Ob Številnih Naroèilih Nujno Potrebujemo. Število Zaposlenih Se Poèasi Poveèuje. Trenutno Smo Pri Številki 28, Kar Govori Da Dobro İn Kvalitetno Opravljamo Svoje Delo, Kupci Pa So Zadovoljni.V İzdelke Vgrajujemo Najkvalitetnejše Materiale Z Uporabo Sodobne Tehnologije. Neprestano İzobražEvanje Zaposlenih Nas Vodi İn Usmerja V Uèinkovitejše Postopke İzdelave Ter Visoko Kvaliteto İzdelkov.Na Podroèju İzdelave Kovinskih Konstrukcij Je Prišlo Do Korenitih Sprememb. Vsi Proizvajalci Morajo İmeti Certificirano Notranjo Kontrolo Proizvodnje Skladno Z Zahtevami Zakona O Gradbenih Proizvodih. V Letu 2014 Smo Tako Pridobili Certifikata Sist En 1090-1:2009 (Exc 3) İn Sist En İso 3834. S Tem Podjetje Kov D.O.O. Ustreza Strogim Tehniènim Zahtevam Za Sistem Kontrole, Posledièno Pa İmamo Pravico Do Oznaèevanja Jeklenih Konstrukcij Z Oznako Ce. Source: Database Of Slovene Exporters - Sloexport: Chamber Of Commerce And İndustry Of Slovenia; Spirit Slovenia, Public Agency Of The Republic.

Add new comment

Advertisement