MLINOSTROJ d.d., Domžale

Profile ID: 619

Report Error

MLINOSTROJ d.d., Domžale phone number,read complaints and comments, MLINOSTROJ d.d., Domžale call the complaint line and review product complaints, about the products and services you receive MLINOSTROJ d.d., Domžale comments, complaints, opinions and suggestions

.

Advertisement

Telephone: 
17295750
Fax: 
17295780
Country: 
City: 
Authorized: 
Miroslav Jerin
Website: 
http://www.elpa.si
Address: 
Študljanska cesta 1230 DOMŽALE
MLINOSTROJ d.d., Domžale where, how to go, contact, address info Prvotni proizvodni program se je od izdelave opreme za žitne mline razširil na veè sorodnih podroèij, tako da je podjetje danes s svojo 50-letno tradicijo sposobno izdelati mnoge zelo zahtevne naprave in proizvodne linije kot so:- Kompletne objekte:silose za žitarice, tovarne moènih krmil, mline za žitarice, mešalnice v kemièni in gradbeni industriji.- Naprave:za popolno avtomatsko skladišèenje, doziranje, tehtanje v razliènih industrijah: nekovinskih materialov, stekla, keramike, kemije, prehrambene industrije za humano in živalsko hrano.- Mehanske transportne naprave:polžne transporterje, verižne transporterje, elevatorje, transportne trakove za sipke materiale, izvzemalce, dozatorje.- Mešalne stroje:horizontalne, vertikalne, kontinuirane in kombinirane s kladivarji (Mlinmix).- Pnevmatski transport:naprave za dodajanje in nizkotlaèni zraèni transport sipkih materialov kot so: rotacijski dodajalci, kretnice, protipovratni ventili in filtri.- Varstvo okolja:filtre, ciklone in kompletne naprave za odpraševanje v razliènih vejah industrij.- Sejalna in loèevalna tehnika:plana sita, rotacijska sita, O-sita, zraène klasifikatorje, aspiratorje, cevne magnetePoleg opisanega programa podjetje ponuja bogat dopolnilni program in sicer:projektiranje, izvedbo in montažo doma in na tujem ter servisiranje proizvedene opreme.

Add new comment

Advertisement