MOS SERVIS, trgovina, storitve, inženiring d.o.o.

Profile ID: 636

Report Error

MOS SERVIS, trgovina, storitve, inženiring d.o.o. phone number,read complaints and comments, MOS SERVIS, trgovina, storitve, inženiring d.o.o. call the complaint line and review product complaints, about the products and services you receive MOS SERVIS, trgovina, storitve, inženiring d.o.o. comments, complaints, opinions and suggestions

.

Advertisement

Telephone: 
38190182
Fax: 
38190183
Country: 
City: 
Authorized: 
Peter Volovšek
Website: 
http://www.elpa.si
Address: 
Mestinje 2 3241 PODPLAT
MOS SERVIS, trgovina, storitve, inženiring d.o.o. where, how to go, contact, address info Podjetje se ukvarja z montažo razliène opreme v razliènih industrijskih panogah. Prevladuje montaža razliène transportne tehnike. • V oddelku proizvodnje gradimo zaupanje kupcev na osnovi kvalitete, zanesljivosti in odzivnosti. Nudimo strokovni inženiring od zamisli, do konènega produkta z najnovejšimi postopki in pristopi proizvodnih procesov.Podjetje razvija in trži lastno mrežo partnerskih podjetij, s katerimi širi svoje podroèje delovanja tudi na dobavo celovitih ali posameznih sklopov opreme ter posameznih izdelkov s podroèja kovinsko-predelovalne industrije (razne kovinske konstrukcije, elementi transportne tehnike, ...), elektroinštalacij in opreme (razne el. omare, pripadajoèa projektna dokumentacija, ...) in izdelava razliène programske opreme, avtomatizacije in robotizacije procesov.

Add new comment

Advertisement