MZR, podjetje za naèrtovanje, razvoj in uvajanje novih znanj, d.o.o.

Profile ID: 646

Report Error

MZR, podjetje za naèrtovanje, razvoj in uvajanje novih znanj, d.o.o. phone number,read complaints and comments, MZR, podjetje za naèrtovanje, razvoj in uvajanje novih znanj, d.o.o. call the complaint line and review product complaints, about the products and services you receive MZR, podjetje za naèrtovanje, razvoj in uvajanje novih znanj, d.o.o. comments, complaints, opinions and suggestions

.

Advertisement

Telephone: 
45304060
Fax: 
Country: 
City: 
Authorized: 
Miha Zalokar
Website: 
http://www.elpa.si
Address: 
Vrbnje 6 4240 RADOVLJICA
MZR, podjetje za naèrtovanje, razvoj in uvajanje novih znanj, d.o.o. where, how to go, contact, address info Na podroèju informatike in raèunalništva svetujemo in pomagamo vsem podjetjem in ustanovam, ki želijo izboljšati svoje poslovanje s pomoèjo napredne informacijske tehnologije. Predavamo napredne raèunalniške teèaje na podroèjih IBM tehnologij. Razvijamo B2B in B2C aplikacije s pomoèjo IBM orodja Websphere Commerce. Smo IBM Premier poslovni partner.

Add new comment

Advertisement