NEONART d.o.o.

Profile ID: 654

Report Error

NEONART d.o.o. phone number,read complaints and comments, NEONART d.o.o. call the complaint line and review product complaints, about the products and services you receive NEONART d.o.o. comments, complaints, opinions and suggestions

.

Advertisement

Telephone: 
24260100
Fax: 
24260102
Country: 
City: 
Authorized: 
Helena Krevh Zorec
Website: 
http://www.elpa.si
Address: 
Zagrebška cesta 2 2000 MARIBOR
NEONART d.o.o. where, how to go, contact, address info Neonart d.o.o., svetlobni in reklamni napisi KREVH d.o.o. je podjetje za proizvodnjo in montažo svetlobnih in reklamnih napisov z veè kot 40 letno tradicijo (prièetek dejavnosti leta 1968) in eno najveèjih tovrstnih podjetij v Sloveniji.Za kakovost naših izdelkov in storitev skrbijo strokovnjaki z razliènih podroèij (steklopihalec za izdelavo visokonapetostnih neonskih cevi, elektrotehniki, raèunalnièarji-grafiki, kljuèavnièarji in monterji, ki sestavljajo in namešèajo reklamne napise, ter zunanji sodelavci - arhitekti, statiki za izraèun konstrukcij, projektanti…). Stotine izdelanih reklamnih napisov v Sloveniji in tujini nam dajejo samozavest, da Vam zagotovimo, da kupcem dobavljamo izdelke, ki v vseh pogledih presegajo njihova prièakovanja.Poslovna filozofija podjetja temelji predvsem na zagotavljanju celovite ponudbe pri izdelavi reklamnih napisov, proizvodnji kakovostnih izdelkov, takojšnjem servisu izdelkov in ugodnim razmerjem med ceno in vrednostjo izdelkov za kupce. Takšna poslovna filozofija je naletela na ugoden odziv pri kupcih naših proizvodov. Danes je družba Neonart d.o.o. stalni dobavitelj svetlobnih in reklamnih napisov pomembnih slovenskih in tujih podjetij.

Add new comment

Advertisement