NKP Dejan Pirnat s.p.

Profile ID: 668

Report Error

NKP Dejan Pirnat s.p. phone number,read complaints and comments, NKP Dejan Pirnat s.p. call the complaint line and review product complaints, about the products and services you receive NKP Dejan Pirnat s.p. comments, complaints, opinions and suggestions

.

Advertisement

Telephone: 
51642842
Fax: 
Country: 
City: 
Authorized: 
Dejan Pirnat
Address: 
Pod Grašèino 10 2380 SLOVENJ GRADEC
NKP Dejan Pirnat s.p. where, how to go, contact, address info Podjetje za posredovanje poslov v sodelovanju z manjšimi podjetji, ki tvorijo slovenski grozd, ki se ukvarja s proizvodnjo in vzdrževanjem varjenja, konstrukcij, • izdelkov in strojev. Z našim dobrim in kakovostnim delom smo razvili svoj ugled in pridobili stalne poslovne partnerje. • Prizadevamo si za gradnjo, vzdrževanje in negovanje naših poslovnih vezi.Proizvodnjo narekuje fleksibilnost, visoka kakovost in certificirana specializirana znanja. • Naše najveèje prednosti so: • - Obseg proizvodnje • - Projektni nadzor in nadzor izdelkov z rednim poroèanjem • • Naš uspeh na tujih in domaèih trgih temelji na našem vztrajanju pri doseganju najvišje kakovosti v vseh pogledih, kot je tehnièna raven izdelkov, • kot tudi pri krepitvi pristnih poslovnih odnosov s poslovnimi partnerji in strankami. • Stalno izboljševanje nam omogoèajo izpolnjevanje želja in kakovosti naših sporazumov.

Add new comment

Advertisement