ORO S d.o.o.

Profile ID: 693

Report Error

ORO S d.o.o. phone number,read complaints and comments, ORO S d.o.o. call the complaint line and review product complaints, about the products and services you receive ORO S d.o.o. comments, complaints, opinions and suggestions

.

Advertisement

Telephone: 
041379148 051361345
Fax: 
Country: 
City: 
Authorized: 
Aleš Setnikar
Address: 
Neverke 3 6256 KOŠANA
ORO S d.o.o. where, how to go, contact, address info Glavna dejavnost podjetja je izdelava sestavnih delov orodij za predelavo termoplastov in livarsko industrijo, ter za rezilna orodja. Smo visokotehnološko podjetje. Naša vizija je ostati eno izmed vodilnih podjetij v regiji in državi, ter ostati vpeti v najpomembnejše orodjarske tokove in posredno sodelovati z najpomembnejšimi industrijskimi podjetji Evropske unije. Konkurenèna prednost je naša sposobnost izvajanja in proizvajanja zahtevnih orodjarskih storitev in polizdelkov z visoko dodano vrednostjo. Vseskozi pa stremimo k okolju prijazni proizvodnji. Najpomembnejša naloga podjetja je pravoèasna in kakovostna oskrba kupcev z najzahtevnejšimi orodjarskimi izdelki in storitvami. Da je temu tako uporabljamo dolgoletne izkušnje, znanje in razvoj zaposlenih, partnerske poslovne vezi in visokotehnološko strojno opremo. Zastavljeno vizijo v podjetju dosegamo z uresnièevanjem postavljenih kratkoroènih in dolgoroènih ciljev. Dolgoroèno nadziramo kakovost in nenehno izboljšujemo postopke v procesu proizvodnje. Kratkoroèno pa skrbimo, da zaposlujemo kader z visoko storilnostjo in motivacijo, ki uporablja sodobno tehnološko opremo. Ostali bomo specializirani za opravljanje svoje osnovne dejavnosti. Kljuènega pomena ostaja skrb glede kakovosti storitev, cenovna uèinkovitost in zagotavljanje pravoèasnih dobavnih rokov.

Add new comment

Advertisement