Result Raèunalniški Sistemi, D.O.O.

Profile ID: 1441

Report Error

Result Raèunalniški Sistemi, D.O.O. phone number,read complaints and comments, Result Raèunalniški Sistemi, D.O.O. call the complaint line and review product complaints, about the products and services you receive Result Raèunalniški Sistemi, D.O.O. comments, complaints, opinions and suggestions

.

Advertisement

Telephone: 
015421780 015421790
Fax: 
15421785
Country: 
City: 
Authorized: 
Miran Marèiè
Website: 
http://www.result.si
Address: 
Celovška Cesta 18 1000 Ljubljana
Result Raèunalniški Sistemi, D.O.O. telephone number, where, haw to go, contact info Celovška Cesta 18 1000 Ljubljana Z Raziskavami İn Razvojem V İnformatiki İmamo žE 28 Let İzkušenj. Svojim Strankam Pomagamo Reševati Vse Poslovne Zahteve İn Probleme, Povezane Z İt, Prav Tako Pa Smo Strokovnjaki Na Podroèju Upravljanja S Podatki (Data Governance). Z Razvojem Celovitega Upravljanja Poslovnih Podatkov Partnerjem İn Strankam Omogoèamo, Da Svoje Podatke Uèinkovito Raziskujejo İn Si Zagotavljajo Celovitost İnformacij. • Na Podroèju Programskih Rešitev Smo Usmerjeni V Razvoj Programskih Rešitev Za Zahtevna Poslovna Okolja İn Smo Strokovnjaki Za Migracijo, Posodobitev İn Nadgradnjo Legacy Sistemov İn Tehnologij. Sodelujemo Z Velikimi Mednarodnimi Organizacijami, Ki İšèejo Partnerje Za Neodvisen İn Celovit Razvoj. Slovenia Chamber of Commerce companies Slovenia companies list Chamber of Commerce Slovenia Miran Marèiè

Add new comment

Advertisement